torstai 17. huhtikuuta 2014

e-Oppi tuo sähköä oppimiseen

Kirjoitussarjassa esittelemme E-kirjamessuille näytteilleasettajina osallistuvia kustantamoita. 


e-Oppi Oy
e-Oppi Oy on vuonna 2011 perustettu sähköisen oppimateriaalin tuotantoon keskittyvä kustannusosakeyhtiö, jonka tavoitteena on olla sähköisen oppikirjakustantamisen edelläkävijä. 

Peruskoulun ja lukion oppilaiden oppimateriaalien lisäksi löytyy myös opettajille mittava aineistopankki, Opemappi. Oppimateriaalien teknisissä ratkaisuissa yhteistyökumppaneita ovat mm. Mobie Oy ja Peda.net Jyväskylän yliopistosta. Peda.netin kautta voi ostaa sähköisiä oppimateriaaleja, mutta järjestelmä mahdollistaa myös täysin muokattavan elinikäisen oppikirjan.
Laadullinen tutkimus
opinnäytetyönä

Tänä keväänä ilmestyi ensimmäinen ammattikorkeakoulun oppikirja. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä on samaan aikaan sekä työkirja että sähköinen työalusta, jonka avulla voidaan johtaa laadullinen opinnäytetyö. 

e-Opin oppimateriaalit ovat käytössä tällä hetkellä 200 kunnassa eri puolella Suomea. Sähköisiä oppimateriaaleja voidaan käyttää niin pöytäkoneissa, kannettavissa tietokoneissa kuin tableteissa ja älypuhelimissa. 


Haasteena muutosvastarinta


”Opettajat voivat valita itsenäisesti opettamansa aineen oppimateriaalit, kunhan opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Siksi meille on tärkeää verkostoitua eri oppiaineiden opettajien kanssa ja tavata heitä mm. messuilla ja ammattitapahtumissa. Varsinkin uuden kirjan ilmestyessä kontaktoimme opettajia”, kertoo Johannes Pernaa e-Opista.

Muutosvastarintaa löytyy silti: pieni osa opettajista suhtautuu myönteisesti sähköisiin oppimateriaaleihin, vaikka niiden tarkoitus ei ole vähentää opettajan merkitystä opettamiselle vaan tuoda lisää elementtejä opetukseen. Sähköinen maailma vapauttaa ajasta ja paikasta. Lisäksi sähköinen oppimateriaali on monimuotoisempaa.


Tavoitteena muuttaa opetuksen kenttää


e-Opin tavoitteena on muuttaa opetusta ja oppimista. Keinoina ovat sähköistäminen ja oppimisen arvioinnin uudelleenmäärittely. Testaamiseen painottuva opetus ja tentit tukevat ulkoa oppimista, mutta sähköisessä oppimateriaalissa muistaminen perustuu mielekkääseen oppimiseen ja oppiminen on aktiivista tiedonetsintää sekä sen soveltamista. Arviointi kohdistuu siis ajatteluun ja ongelmanratkaisukykyyn.

Opetuksen tarpeet ovat vielä perinteiset, joten oppimateriaali ei voi olla kovin uudistusmielistä. Tiedottamalla ja kouluttamalla muutetaan näitä tarpeita. Siksi e-Oppi on sitoutunut pitkäjänteiseen kehittämistyöhön oppimateriaalinsa osalta: tuotetaan materiaalia, joka ohjaa oppilaan ajattelua korkeammalle tasolle ja avustaa häntä tässä prosessissa.

Teksti: Virpi Kotro
Kuvat: e-Oppi Oy

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti